Tell - ogólnopolska sieć sprzedaży telefonów komórkowych

 

Słowniczek


Bluetooth to technologia łączności bezprzewodowej. Bluetooth eliminuje przewody łączące urządzenia elektroniczne. W tej technologii stosowane jest łącze radiowe.

BOK jest to Orange Biuro Obsługi Klienta, z którym Klient łączy się telefonicznie (w Orange dostępne pod numerem *100). Za pomocą tej usługi Użytkownicy mogą aktywować lub dezaktywować usługi dodatkowe, rozwiązywać wszelkie problemy związane z ofertą lub telefonem.

Bramka SMS umożliwia wysyłanie SMS-ów do Użytkowników telefonów komórkowych za pomocą Internetu.

CLIR (Calling Line Identification Restriction) to blokada wyświetlania własnego numeru na telefonach innych użytkowników.

CLIP (Halling Line Inentification Presentation) to usługa umożliwiająca wyświetlanie własnego numeru na telefonach innych użytkowników.

DCS (Digital Cellular System) to system cyfrowej telefonii komórkowej, obecnie nazywany GSM 1800. Wysoka częstotliwość pozwala dotrzeć do dużej liczby (ok. 12-15 milionów) Użytkowników telefonów komórkowych w danej sieci. Gwarantuje także bardzo dobrą jakość transmitowanego dźwięku.

Dual Band to nazwa używana wobec telefonów komórkowych i sieci pracujących w obu zakresach GSM – 900 i 1800 Mhz.

EMS (Enhanced Messaging System) to wiadomości przesyłane za pośrednictwem telefonów komórkowych. Są one bardziej zaawansowane od tradycyjnych SMS-ów. Do tekstów można dodawać specjalne efekty, można przesyłać dzwonki, grafiki i proste animacje.

GSM (Global System for Mobile Communication) to ogólnoeuropejski system przekazu cyfrowego w telefonii komórkowej. Umożliwia realizowanie połączeń bezprzewodowych za pomocą tzw. terminali, czyli telefonów komórkowych.

GPRS (General Pocket Radio Service) to standard przesyłania danych w formie pakietów. Opłata pobierana jest za ilość pobranych i wysłanych danych, a nie za czas trwania połączenia.

IMEI (International Mobile Equipment Identity) to unikalny numer, który identyfikuje każdy telefon. Na jego podstawie można określić producenta telefonu, miejsce wyprodukowania i numer seryjny aparatu.

IrDA to port na podczerwień. Umożliwia bezprzewodowe przesyłanie danych między telefonami lub telefonem i komputerem.

Java to język programowania. Aplikacja w nim napisana może być uruchomiona praktycznie na każdym urządzeniu posiadającym tzw. wirtualną maszynę Java – dlatego możliwe jest korzystanie w telefonach komórkowych np. z nowych gier.

MMS (Multimedia Messaging Service) to usługa komunikacyjna umożliwiająca przesyłanie zdjęć, video lub nagrań dźwiękowych. Dzięki tej technologii możliwe jest także przesyłanie wiadomości z telefonu komórkowego na pocztę elektroniczną i z poczty na telefon.

NMT (Nordic Mobile Telephone) to analogowy standard telefonii komórkowej, wykorzystujący pasmo 450 MHz. Charakteryzuje się bardzo dużym zasięgiem i niską jakością połączeń. W Polsce sieć NMT posiada PTK Centertel.

PIN (Personal Identification Number) to od kilkucyfrowy kod zabezpieczający telefon przed używaniem go przez osoby niepowołane. Należy go wprowadzać przy każdorazowym włączaniu telefonu.

PUK (Personal Unblocking Kode) to kod używany do odblokowania karty SIM. Dziesięciokrotne błędne wprowadzenie kodu PUK powoduje trwałe zablokowanie karty.

Post-paid (płatne z dołu – za pomocą poczty) to forma korzystania z usług telefonii komórkowej, w ramach której podpisuje się umowę z operatorem oraz zobowiązuje się do comiesięcznego opłacania abonamentu.

Pre-paid (płatne z góry – na zasadzie przedpłaty) to usługa bezabonamentowa (tzw. „telefon na kartę”). Umożliwia korzystanie z telefonu komórkowego bez konieczności podpisania umowy i comiesięcznego abonamentu. W celu wykonywania połączeń niezbędne jest doładowanie konta kartą.

PIN 2 (Personal Identification Number 2) jest to kod, za pomocą którego możemy korzystać z usług (opcji) zawartych w telefonie, a udostępnianych przez operatora sieci komórkowej. W sieci Orange, usługi zawarte w telefonie, a chronione owym kodem nie są dostępne.

Prefiks to inaczej numer kierunkowy. W telefonii komórkowej używane są tzw. prefiksy krajowe, poprzedzane znakiem „+” lub dwoma zerami (00). Będąc np. w roamingu, Użytkownik chcący wykonać połączenie do Polski musi przed wybranym numerem zastosować prefiks +48. Każdy kraj posiada swój prefiks, np. Niemcy +49, Australia +61, Belgia +32 itd.

Poczta głosowa to usługa umożliwiająca zapisanie wiadomości głosowej w przypadku, gdy Użytkownik nie może odebrać połączenia. Poczta głosowa pełni funkcję automatycznej sekretarki.

Roaming to usługa umożliwiająca korzystanie z telefonu komórkowego z kartą polskiego operatora zagranicą. Użytkownik płaci zarówno za połączenia wychodzące, jak i przychodzące.

Sim Lock to zabezpieczenie telefonu uniemożliwiające korzystanie z usług innego operatora niż tego, u którego został kupiony telefon.

Centrum SMS – SMSC to centrum zarządzające przesyłaniem wiadomości SMS. Każda wiadomość wysyłana jest najpierw do centrum SMS, następnie do operatora odpowiedniej sieci i dopiero wówczas do konkretnego Użytkownika. Numer SMSC w Orange: +48 501 200 777.

SIM Karta (Subscriber Identity Module – moduł identyfikacji Abonenta) jest to inteligentny moduł w postaci karty z zatopionym mikrokomponentem. Na karcie SIM można zapisać maksymalnie 30 wiadomości tekstowych SMS oraz w zależności od karty ok. 230 kontaktów. Karta SIM jest umieszczana w telefonie i zapewnia nawiązywanie oraz odbieranie połączeń.

SMS Specjalny jest to wiadomość tekstowa, składająca się zazwyczaj z prostego kodu w postaci słowa lub numeru wysyłany do usługodawcy. SMS-y specjalne są droższe od standardowych.

SMS (Short Message Service) to usługa pozwalająca na wysyłanie i odbieranie krótkich (do 160 znaków) wiadomości tekstowych.

T9 słownik to funkcja w telefonach komórkowych ułatwiająca wprowadzanie tekstu. Aby napisać wyraz, wystarczy jednokrotne kliknięcie na klawisz z każdą literką z wyrazu. W telefonach nie posiadających słownika T9, aby napisać „c” trzeba kliknąć trzy razy na klawisz z literką „c”. W telefonach wyposażonych w słownik dla „c” wystarczy jedno kliknięcie.

UMTS (Universal Mobile Telecommunications System) to telefonia komórkowa trzeciej generacji. Umożliwia przesyłanie obrazu, wideokonferencji, interaktywnej telewizji oraz dokonywanie operacji bankowych czy zakupów.

Usługa transmisji danych jest to usługa, za pomocą której możliwe jest przesyłanie danych za pośrednictwem telefonu komórkowego. Dzięki transmisji danych można np. przeglądać proste strony WAP lub, po połączeniu telefonu i komputera, można przeglądać strony internetowe.

WAP (Wireless Aplication Protocol) to protokół przesyłania danych między telefonem komórkowym a serwerem. Pozwala on na przeglądanie stron internetowych na wyświetlaczu telefonu. Strony WAP pisane są w uproszczonym języku WML, dzięki temu możliwe jest wyświetlanie prostych obrazów i odnośników do innych stron,  czyli tzw. linków.